Cách tạo email trong cPanel

1. Cách tạo email trong cPanel

Bước 1 Đăng nhập vào cpanel trước,

Bước 2 Trong danh mục email. Chọn tài khoản email trên cpanel

Trên trang e-mail, bấm vào để tạo một email mới

Bước 3 Điền tất cả các form có sẵn, Username điền tên email mà bạn sẽ tạo ví dụ yourname@yourdomain.com . Sau đó điền Mật khẩu bạn muốn và mật khẩu được khuyến nghị sử dụng chữ hoa, chữ thường và số. Sau đó điền vào Dung lượng lưu trữ sẽ được sử dụng.

Bước 4 Sau khi điền đầy đủ các biểu mẫu, hãy nhấp vào nút Buat để bắt đầu quá trình tạo tài khoản email và tài khoản email của bạn đã được tạo thành công.

Related Posts

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel

1. Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel – Xem bản ghi DNS: Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. – Đảm bảo đăng nhập bằng…

Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *