Cách Fix lỗi 413 Request Entity Too large Error trên WordPress

Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố gắng tải lên chủ đề hoặc tệp plugin trong WordPress nhưng file của bạn lại quá lớn dẫn đến hiện tượng bị lỗi. Cho nên trong bài viết này – mình sẽ sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng sửa lỗi 413: request entity too large trong WordPress web hosting nhé.

1. Sửa lỗi 413 Request Entity Too large Error trong WordPress

Có nhiều cách để sửa lỗi REQUEST ENTITY TOO LARGE ERROR trong WordPress. Mình sẽ đề cập đến tất cả các phương pháp này và bạn có thể thử phương pháp phù hợp nhất với mình.

Phương pháp 1. Tăng giới hạn kích thước tệp tải lên thông qua tệp 

Chỉ cần thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề của bạn.

1
2
3
@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Bạn có thể tăng các giá trị trong upload_max_size và post_max_size lên nhiều hơn so với tệp bạn đang cố gắng tải lên. Bạn cũng sẽ cần phải tăng max_execution_time đến thời gian bạn nghĩ rằng sẽ cần để tệp tải lên.

Phương pháp 2. Tăng giới hạn kích thước tệp tải lên thông qua tệp .htacces

Đối với phương pháp này, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp .htaccess và thêm mã sau vào cuối:

1
2
3
4
php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300


Phương pháp 3. Tải lên thủ công tệp qua FTP

Nếu lỗi 413 chỉ xảy ra khi bạn đang tải lên một tệp cụ thể, thì bạn có thể cân nhắc việc tải tệp lên theo cách thủ công qua phần mềm thứ 3 ví dụ như FTP .

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *