Cách fix lỗi “Failed To Load Resource” trên WordPress

* Tại sao lỗi này lại xảy ra:

Lỗi  không tải được này xảy ra khi WordPress không thể tải tệp mà nó được cho là tải. Khi bạn F12 lên và nếu lỗi nó sẽ hiện như thế này:

Tài nguyên này có thể là bất kỳ tệp nào như hình ảnh, JavaScript, biểu định kiểu CSS, v.v.

Dưới đây là một số ví dụ:

  • Failed to load resource: ERR_CONNECTION_REFUSED
  • Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
  • Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)
  • Failed to load resource: net :: err_name_not_resolved

1. Thay thế tài nguyên bị thiếu

Như mình đã đề cập trước đó, lỗi xảy ra khi  trang web của bạn đang truy cập, truy vấn đến một tệp nhưng tệp đó không tồn tại. Bạn hãy thử tìm kiếm và thay thế trong mục media đầu tiên vì nó thường là nguyên nhân chủ yếu – nếu ảnh nào lỗi hãy thay thế nó.

Thay thế hình ảnh bị thiếu

2. Thay thế các tệp chủ đề hoặc plugin

Nếu tài nguyên bị lỗi là một plugin hoặc do chủ đề WordPress, thì cách dễ nhất để thay thế nó là cài đặt lại plugin hoặc chủ đề.

Trước tiên, bạn cần hủy kích hoạt chủ đề WordPress hiện tại của mình. Bạn có thể làm điều đó bằng cách truy cập trang Giao diện »Chủ đề .

Hủy kích hoạt chủ đề WordPress

 

3. Sửa URL WordPress để tránh lỗi tài nguyên

Lý do phổ biến nhất gây ra lỗi “Failed To Load Resource” là cài đặt URL WordPress không chính xác.

Chỉ cần đi tới Cài đặt » trang Chung và tìm các tùy chọn Địa chỉ WordPress và Địa chỉ trang.

Cài đặt URL WordPress

Bạn cần đảm bảo rằng cả hai URL đều chính xác. Bạn cần có các URL giống nhau cho cả hai tùy chọn. Hãy nhớ rằng WordPress coi URL có www và không phải www là hai địa chỉ khác nhau. Nếu bạn đã bật SSL trên trang web của mình, thì URL của bạn phải bắt đầu bằng https thay vì http.

Đừng quên nhấp vào nút Lưu thay đổi để lưu cài đặt của bạn. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *