Hoisting trong javascript là gì? Ví dụ về Hoisting javascript?

1. Hoisting javascript là gì?

Hoisting là hành vi mặc định của JavaScript về việc di chuyển các khai báo lên đầu để compiled hay thực thi code của bạn. Cụ thể khi một file javascript compiled bởi browser, nhưng trước khi nó thực sự executed thì Function declaration sẽ được stored in memory và được đẩy lên nhưng chính xác ta vẫn nhìn nó vẫn ở vị trí cũ. Và khi javascript file thực sự run thì browser thực sự đã biết những function đó trước khi đọc code của file javascript.

2. Ví dụ về Hoisting javascript?

Ví dụ, nếu bạn khai báo một biến trong một hàm như sau:

function example() { console.log(myVariable); var myVariable = 10; } example();

Thì bộ máy thực thi sẽ hiểu như sau:

function example() {
var myVariable;
console.log(myVariable);
myVariable = 10;
}

example();

Do đó, giá trị của biến myVariable sẽ là undefined thay vì bị lỗi ReferenceError.

Tuy nhiên, hoisting chỉ áp dụng với các biến được khai báo bằng var, letconst trong phạm vi của một function hoặc một block scope. Các biến được khai báo bằng var sẽ được hoisted lên đầu phạm vi của function, còn các biến được khai báo bằng letconst sẽ không được hoisted và sẽ bị lỗi ReferenceError nếu truy cập trước khi được khai báo.

>> Hosting js là gì? Tìm hiểu hosting JS

Related Posts

Top 6 server hosting Terraria tốt nhất

1. Terraria là gì? Terraria là một trò chơi điện tử hộp cát phiêu lưu hành động mạnh mẽ được phát hành vào năm 2011 bởi Re-Logic. Nó…

Cloud based là gì? Ứng dụng của Cloud based

1. Cloud based là gì? Cloud-based là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các ứng dụng, dịch vụ hoặc giải pháp được cung cấp…

Cloudflare hosting là gì? Có nên sử dụng Cloudflare hosting

1. Cloudflare hosting là gì? Cloudflare là một công ty cung cấp dịch vụ mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và bảo mật cho website. Cloudflare…

Hosting js là gì? Tìm hiểu hosting JS

1. Hosting JS là gì? Hosting Nodejs là dịch vụ lưu trữ website hay chính là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu của website. Nodejs là…

Cloud hosting là gì? Phân biệt Cloud hosting và cloud server

1. Cloud hosting là gì? Cloud hosting là một dịch vụ lưu trữ trên internet cho phép người dùng lưu trữ các tệp tin, ứng dụng và…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *