Hướng dẫn cách thêm tên miền phụ trong cPanel

1. Cách thêm tên miền phụ trong cPanel

Bước 1: Đầu tiên, hãy đăng nhập vào cpanel.

Bước 2: Trên trang cPanel chính, hãy tìm Tên miền phụ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sử dụng trường tìm kiếm, sau đó nhấp vào Miền con

Bước 3: Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang tạo tên miền phụ, sau đó tại cột Tên miền phụ điền tên miền bạn muốn. Giả sử chúng ta sẽ tạo một trang web có tên miền phụ khandana.nix.id, sau đó điền tên máy chủ vào cột Tên miền phụ , sau đó chọn tên miền mong muốn, khi đó mặc định cột Tài liệu gốc sẽ được điền tên của tên miền phụ có đã được tạo ra.

Sau khi tất cả các trường được điền, hãy nhấp vào nút Tạo .

Bước 3: Sau đó, tên miền phụ của bạn đã được tạo thành công 😊.

Bạn cũng có thể xem, quản lý và xóa bất kỳ tên miền phụ nào bạn có trong bảng Sửa đổi tên miền phụ bên dưới.

Trên đây là hướng dẫn cách thêm tên miền phụ trong cPanel – chúc các bạn thành công.

Related Posts

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel

1. Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel – Xem bản ghi DNS: Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. – Đảm bảo đăng nhập bằng…

Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *