1 số lỗi khi Upload website lên host somee

Dù rằng hiện nay việc sử dụng web hosting hiện nay cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều với nhiều hướng dẫn sử dụng rất chi tiết. Tuy nhiên với những bạn khi bạn upload website do bạn tự thiết kế lên host somee thường hay gắp lỗi sau:

<!– Web.Config Configuration File –>

<configuration>
<system.web>
<customErrors mode=”Off”/>
</system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the “defaultRedirect” attribute of the application’s <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

<!– Web.Config Configuration File –>

<configuration>
<system.web>
<customErrors mode=”RemoteOnly” defaultRedirect=”mycustompage.htm”/>
</system.web>
</configuration>

với lỗi như thế này nó chỉ cho các bạn biết la phải chỉnh sửa lại trong file Web.config:

các bạn mở file web.config trực tiếp trên mục quản lý file rồi thêm vào dong sau.

<customErrors mode=”Off”/>

nhớ là thêm đúng chỗ :Thêm vào giữa thẻ :

<configuration>
<system.web>
<customErrors mode=”Off”/>
</system.web>
</configuration>

sau đó các bạn Save lại bây giờ trang web của bạn đã chạy thành công rồi.chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *