Cách sao chép cơ sở dữ liệu trong Plesk12 (Windows)

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk với người dùng Plesk của bạn
  2. Sau khi đăng nhập, nhấp vào  tùy chọn Databases ở phía bên tay phải, góc trên cùng.
  3.  Trên trang cơ sở dữ liệu ở góc bên phải, nhấp vào nút Copy .
  4. Ở bước tiếp theo, chọn tùy chọn Create Database with name và bật tùy chọn  Create a fill coppy và nhấp vào nút OK.
  5. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy rằng bản sao của cơ sở dữ liệu đã được tạo.

OK như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *