Cách thêm thẻ meta bản quyền của bạn vào bài viết

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để thêm thẻ Bản quyền Meta của riêng bạn vào Bài đăng WordPress của bạn chưa ?? Nếu bạn chưa hình dung ra thì mình sẽ chỉ đơn giản như sau:

Bình thường với một số blog cuối web người ta thường có dòng “copyright” –  “tên website – hoặc người tạo web đó” như là để thể hiện bản quyền chính chủ về người làm ra web. Để làm điều này các bạn có thể làm như sau:

Thêm mã bên dưới vào tệp: functions.php:

add_action(“wp_head”, “crunchify_copyright_meta”);
 
   function crunchify_copyright_meta() {
      if(is_singular()){
         echo “<meta name=’copyright’ content=’© Crunchify, 2012-13′>”;
      }
   }
OK như vậy là đã xong sau khi thêm xong bạn sẽ thấy phần này xuất hiện trong head của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *