Xử lí lỗi your ip is backlist khi đăng nhập vào hosting

Khi bạn tiến hành đăng nhập vào hosting gặp thông báo Your IP IS Backlist có nghĩa là địa chỉ ip của bạn tạm thời bị cấm truy cập vào quản lý web hosting

Những nguyên nhân thường xảy ra lỗi này là:

  • Đăng nhập quá 6 lần nhưng không đúng mật khẩu và tài khoản đăng nhập.
  • Nhập sai tài khoản:  tài khoản không tồn tại trên máy chủ (có thể do lỗi hệ thống)

Cách khách phục nhanh:

Đăng nhập vào trang khách hàng

Vui lòng đăng nhập vào trang khách hàng ở phần quản lý Hosting để tiến hành kiểm tra trạng thái Hosting có bị khóa hay không hoặc xem mật khẩu đã đúng chưa hoặc tài khoản của quý khách hiện tại có còn nằm trên hệ thống hay không?

Liên Hệ Hỗ Trợ

Nếu quý khách không thấy tài khoản Hosting có nghĩa là đã bị xóa khỏi hệ thống, vui lòng liên hệ support hệ thống iNET để được hỗ trợ.

Nếu quý khách điền sai mật khẩu và đã ghi nhớ lại chính xác mật khẩu rồi hoặc đã thay đổi mật khẩu Hosting mới ở trang quản lý dịch vụ. Hãy đợi 30 phút, sau đó tiến hành đăng nhập lại như bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *