Nâng cấp Debian 9 lên Debian 10

Bước 1: Chuẩn bị

Trước khi nâng cấp, bạn nên sao lưu máy chủ của mình

 

Bước 2: Cập nhật tất cả các gói hiện tại

Để giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra, tất cả các gói đã cài đặt phải ở phiên bản mới nhất trước khi nâng cấp bản phát hành.

apt update
apt upgrade
apt autoremove –purge
reboot

Bước 3: Sửa đổi danh sách gói

Tiếp theo, tất cả các danh sách gói cần được cập nhật từ Stretch sang Buster.

nano /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*

Ngoài ra, bạn có thể làm điều này tự động với sed.

sed -i “s:stretch:buster:g” /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*

Bước 4: Nâng cấp lên Debian 10

Bây giờ, đã đến lúc nâng cấp lên Debian 10. Đầu tiên, hãy cập nhật danh sách gói của bạn:

apt update

Tiếp theo, nâng cấp các gói:

apt upgrade
apt dist-upgrade

 

Cuối cùng, khởi động lại vào Debian 10.

reboot

Bước 5: Dọn dẹp

Đảm bảo máy chủ của bạn đã được nâng cấp bằng cách chạy lsb_release -a. Đầu ra sẽ trông như sau.

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster

Bạn có thể loại bỏ bất kỳ phụ thuộc còn sót lại với apt autoremove –purge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *