Cách cài đặt PiVPN trên Debian?

 

1. Tạo người dùng

Đầu tiên, hãy tạo một người dùng mới. Người dùng này có thể có bất kỳ tên nào, nhưng đối với ví dụ này, mình sẽ sử dụng ” vpn”.

adduser vpn

2. Cài đặt PiVPN

Chạy lệnh được tìm thấy trên trang web PiVPN dưới dạng root.

curl -L https://install.pivpn.io | bash

3. Usage

Bây giờ quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể thêm và xóa cấu hình VPN. Để thêm một hồ sơ, hãy chạy như sau.

pivpn add

Nhập tên và mật khẩu của hồ sơ bạn muốn có.

pivpn add nopass

Nếu bạn muốn hủy bỏ người dùng, hãy sử dụng lệnh sau, thay thế examplebằng người dùng sẽ bị xóa.

pivpn revoke example

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *