Khắc phục lỗi cập nhật WordPress trên VPS build PHP CLl

Với hệ thống VPS được build PHP CLI có thể web chạy wordpress của bạn sẽ bị lỗi yêu cầu nhập tài khoản FTP khi update phiên bản wordpress hoặc chỉnh sửa.

untitled

Bạn có thao tác theo các bước sau để fix lỗi trên:
+ Bước 1: Bạn đăng nhập vào hosting chứa domain đang bị lỗi. Chọn FTP Management (để tạo 1 tài khoản FTP theo domain đang bị lỗi ví dụ abc@inet.vn)

ftp1

+ Bước 2: Chèn dòng lệnh sau vào file wp-config.php của domain đang bị lỗi.

define(‘FTP_USER’, ‘user_ftp’); —> Thay bằng user ftp vừa tạo
define(‘FTP_PASS’, ‘password’); —> pass ftp
define(‘FTP_HOST’, ‘123.30.209.201’); —> ip vps
define( ‘FTP_SSL’, false );

+ Bước 3: Sau khi chèn lệnh lưu file và đăng nhập vào trang admin của wordpress để test thử.

Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ: https://inet.vn/vps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *