Cách di chuyển WordPress từ thư mục con sang thư mục gốc

1. Chuẩn bị cài đặt WordPress của bạn để di chuyển

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn . Ví dụ.

Bước 2: Từ bảng điều khiển chính, đi tới Quản trị -> Cài đặt -> Chung.

Bước 3: Tiếp theo, tìm địa chỉ WordPress (URI): và thay đổi nó từ (example.com/WordPress thành example.com)

Bước 4: Cuối cùng, hãy tìm địa chỉ Địa chỉ trang web (URL): và thay đổi nó từ (example.com/WordPress thành example.com)

2. Di chuyển WordPress của bạn từ thư mục con sang thư mục chính của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị cPanel của bạn.

Bước 2: Từ khu vực cPanel chính, hãy tìm danh mục Tệp rồi nhấp vào công cụ Trình quản lý tệp . Đi tới Cài đặt Trong cửa sổ Tùy chọn xuất hiện, chọn hộp kiểm có tiêu đề Hiển thị tệp ẩn .

Bước 3: Khi ở trong Trình quản lý tệp , bạn sẽ muốn điều hướng đến thư mục chứa trang WordPress. Ví dụ: thư mục có tên WordPress.

Bước 4: Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tệp và thư mục WordPress ở bảng bên phải. Đánh dấu tất cả chúng và nhấp vào biểu tượng Sao chép từ thanh công cụ menu trên đầu trang.

Bước 5: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để bạn có thể nhập thư mục đích. Tiếp tục với ví dụ về thư mục WordPress của chúng tôi, nó sẽ hiển thị dưới dạng public_html/WordPress . Xóa /WordPress khỏi đường dẫn đích để nó chỉ hiển thị dưới dạng public_html . Nhấp vào nút Sao chép tập tin.

Bước 6: Điều này sẽ sao chép các tập tin vào thư mục public_html . Sử dụng Trình quản lý tệp để điều hướng trở lại thư mục public_html . (Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào nút Lên một cấp từ thanh công cụ phía trên cùng của bảng điều khiển bên phải.)

Bước 7: Bây giờ bạn sẽ thấy các tệp giống như bạn có trong thư mục WordPress của mình.

Bước 8: Bây giờ bạn có thể xóa thư mục WordPress cũ .

3. Đăng nhập và hoàn tất chi tiết URL?

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên WordPress MỚI của bạn. Ví dụ: ( example.com/wp-admin hoặc example.com/wp-login.php)

Bước 2: Đi tới Quản trị -> Cài đặt -> Liên kết cố định và đảm bảo cấu trúc liên kết giống với URL mới của bạn.

Related Posts

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel

1. Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel – Xem bản ghi DNS: Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. – Đảm bảo đăng nhập bằng…

Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *