Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng

Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu có tên PhpMyAdmin trong cpanel. Nếu Moodle được cài đặt trên dịch vụ lưu trữ không có cPanel, hãy liên hệ với công ty hosting để biết thông tin về cách chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của bạn trên máy chủ.

Bước 2:

Trong PhpMyAdmin, tìm bảng có tên mdl_user và chọn nó. Vì Moodle có nhiều bảng nên bảng mdl_user có thể nằm ở trang thứ hai. Chọn trang thứ hai.

Bước 3: Bấm vào bảng mdl_user.

Bước 4: Sau khi chọn bảng, hãy tìm hàng trong bảng cho người dùng đang được chỉnh sửa.

Bước 5: Sẽ có một chuỗi hoặc ký tự và số trong trường mật khẩu. Đây là mật khẩu được mã hóa nên không thể xem được trong cơ sở dữ liệu. Thay thế văn bản được mã hóa bằng mật khẩu mới để đăng nhập. Tiếp theo, trong menu thả xuống bên trái, chọn MD5 rồi nhấn Go . Điều này cũng có thể được thực hiện đối với địa chỉ Email và Tên người dùng. Email và Tên người dùng không cần MD5.

Related Posts

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel

1. Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel – Xem bản ghi DNS: Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. – Đảm bảo đăng nhập bằng…

Cách di chuyển WordPress từ thư mục con sang thư mục gốc

1. Chuẩn bị cài đặt WordPress của bạn để di chuyển Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn . Ví dụ. Bước 2: Từ bảng…

Hướng dẫn hạn chế quyền truy cập bằng .htaccess và Trình quản lý từ chối IP

Kiểm soát truy cập là một phần quan trọng trong việc quản lý quyền truy cập của khách truy cập vào trang web của bạn. Khách truy…

Giao diện mới của cPanel: Paper Lantern

Với những ai dùng hosting hẳn đã quen với giao diện cPanel truyền thống rồi. Và hiện nay cPanel đã ra thêm các giao diện mới để…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *