Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng

Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu có tên PhpMyAdmin trong cpanel. Nếu Moodle được cài đặt trên dịch vụ lưu trữ không có cPanel, hãy liên hệ với công ty hosting để biết thông tin về cách chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của bạn trên máy chủ.

Bước 2:

Trong PhpMyAdmin, tìm bảng có tên mdl_user và chọn nó. Vì Moodle có nhiều bảng nên bảng mdl_user có thể nằm ở trang thứ hai. Chọn trang thứ hai.

Bước 3: Bấm vào bảng mdl_user.

Bước 4: Sau khi chọn bảng, hãy tìm hàng trong bảng cho người dùng đang được chỉnh sửa.

Bước 5: Sẽ có một chuỗi hoặc ký tự và số trong trường mật khẩu. Đây là mật khẩu được mã hóa nên không thể xem được trong cơ sở dữ liệu. Thay thế văn bản được mã hóa bằng mật khẩu mới để đăng nhập. Tiếp theo, trong menu thả xuống bên trái, chọn MD5 rồi nhấn Go . Điều này cũng có thể được thực hiện đối với địa chỉ Email và Tên người dùng. Email và Tên người dùng không cần MD5.

Related Posts

Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Và Cách Fix

1. Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Lỗi “Service Host: SysMain 100% Disk” xảy ra khi dịch vụ SysMain (trước đây gọi là Superfetch) sử…

Lỗi Nginx empty error log là gì? Cách fix lỗi

1. Lỗi Nginx Empty Error Log là gì? Lỗi Nginx Empty Error Log là tình trạng lỗi  mà trong đó file nhật ký lỗi của Nginx (error…

Xử lý lỗi “The Media is Write Protected”

1. Lỗi The Media is Write Protected là gì? Lỗi “The media is write protected” có nghĩa là phương tiện lưu trữ bạn đang cố gắng ghi…

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *