Hướng dẫn hạn chế quyền truy cập bằng .htaccess và Trình quản lý từ chối IP

Kiểm soát truy cập là một phần quan trọng trong việc quản lý quyền truy cập của khách truy cập vào trang web của bạn. Khách truy cập có thể bị hạn chế truy cập trang web của bạn bằng cách sử dụng trình quản lý từ chối IP trong cPanel hoặc bằng cách thêm mã Allow hoặc Deny vào tệp .htaccess.

1. Kiểm soát truy cập bằng .htaccess của bạn

* Kiểm soát truy cập bằng địa chỉ IP

Các lệnh Allowvà Denycho phép bạn cho phép và từ chối quyền truy cập dựa trên địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ khách truy cập ban đầu. Cú pháp như sau:

Cho phép truy cập IP 122.102.1.2 vào trang web của bạn.

Allow from 122.102.1.2

Từ chối quyền truy cập IP 25.122.6.3 vào trang web của bạn.

Deny from 25.122.6.3

2. Dùng Order để kết hợp Allow và Deny

Bạn có thể kết hợp Deny và Allow bằng cách sử dụng Order. Xem ví dụ mã sau đây:

Order deny,allow Deny from all Allow from 203.25.45.2

Điều này cho phép bạn có thể Từ chối tất cả khách truy cập truy cập và đồng thời chỉ cho phép một số khách truy cập nhất định truy cập.

3. Kiểm soát truy cập theo tên máy chủ

Bạn có thể chặn khách truy cập trong .htaccess bằng tên máy chủ của khách truy cập. Sau đây là cú pháp để chặn tên máy chủ truy cập vào trang web của bạn.

Deny from unwanted-domain.com

4. Kết hợp denyIP và Host

Bạn có thể kết hợp địa chỉ IP và tên máy chủ với cùng một cú pháp. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định một phần của miền. Sau đây là cú pháp để kết hợp IP và tên máy chủ.

Deny from 192.168.205 Deny from unwanted-domain.com unwanted-domain-2.com Deny from domain-part

5. Kiểm soát truy cập bằng Trình quản lý từ chối IP

cPanel cung cấp cho bạn khả năng chặn IP cụ thể xem và truy cập trang web của bạn. Sau đây là các bước để thêm địa chỉ IP vào máy chủ của bạn để chặn chúng truy cập vào trang web của bạn.

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn .

Bước 2: Điều hướng đến phần Bảo mật và nhấp vào biểu tượng Trình chặn IP . Bảng sau giải thích những định dạng bạn có thể sử dụng để chặn Ips.

Bước 3: Nhập IP bạn muốn chặn.

Bước 4:

Nhấp vào nút Thêm.

Bước 5:

Ok vậy là đã hoàn thành – chúc các bạn thành công.

Related Posts

Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Và Cách Fix

1. Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Lỗi “Service Host: SysMain 100% Disk” xảy ra khi dịch vụ SysMain (trước đây gọi là Superfetch) sử…

Lỗi Nginx empty error log là gì? Cách fix lỗi

1. Lỗi Nginx Empty Error Log là gì? Lỗi Nginx Empty Error Log là tình trạng lỗi  mà trong đó file nhật ký lỗi của Nginx (error…

Xử lý lỗi “The Media is Write Protected”

1. Lỗi The Media is Write Protected là gì? Lỗi “The media is write protected” có nghĩa là phương tiện lưu trữ bạn đang cố gắng ghi…

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *