Cách chạy chương trình Java không cần IDE

1. Cách viết mã Java không cần IDE?

Để viết một chương trình Java, bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo mã nguồn nào chẳng hạn như Notepad++ , Sublime Text , v.v. Hãy tạo một chương trình Java đơn giản có thể in “ Chào mừng bạn đến với Kênh YouTube thecodeworld! 

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng Notepad++ để tạo chương trình Java. Đây là mã Java sẽ in câu lệnh:

public class HelloYouTube { public static void main( String []args ) { System.out.println(Welcome to thecoderworld YouTube Channel!); } }

2. Cách chạy chương trình Java trong Command Prompt

Mở Command Prompt, sử dụng lệnh cd desktop.

Tiếp theo, để xem tất cả các file trong thư mục, hãy sử dụng lệnh dir . Tại đây, bạn sẽ nhận được tên tệp Java của mình.

3. Để chạy tệp Java của bạn. Bạn cần tạo một tệp lớp Java của tệp HelloYouTube.java.

4 . Để chạy tệp Java bằng dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh này java HelloYouTube . Lệnh này sẽ thực thi mã Java của bạn. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Related Posts

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel

1. Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel – Xem bản ghi DNS: Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. – Đảm bảo đăng nhập bằng…

Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu…

Cách di chuyển WordPress từ thư mục con sang thư mục gốc

1. Chuẩn bị cài đặt WordPress của bạn để di chuyển Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn . Ví dụ. Bước 2: Từ bảng…

Hướng dẫn hạn chế quyền truy cập bằng .htaccess và Trình quản lý từ chối IP

Kiểm soát truy cập là một phần quan trọng trong việc quản lý quyền truy cập của khách truy cập vào trang web của bạn. Khách truy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *