Cách chạy chương trình Java không cần IDE

1. Cách viết mã Java không cần IDE?

Để viết một chương trình Java, bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo mã nguồn nào chẳng hạn như Notepad++ , Sublime Text , v.v. Hãy tạo một chương trình Java đơn giản có thể in “ Chào mừng bạn đến với Kênh YouTube thecodeworld! 

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng Notepad++ để tạo chương trình Java. Đây là mã Java sẽ in câu lệnh:

public class HelloYouTube { public static void main( String []args ) { System.out.println(Welcome to thecoderworld YouTube Channel!); } }

2. Cách chạy chương trình Java trong Command Prompt

Mở Command Prompt, sử dụng lệnh cd desktop.

Tiếp theo, để xem tất cả các file trong thư mục, hãy sử dụng lệnh dir . Tại đây, bạn sẽ nhận được tên tệp Java của mình.

3. Để chạy tệp Java của bạn. Bạn cần tạo một tệp lớp Java của tệp HelloYouTube.java.

4 . Để chạy tệp Java bằng dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh này java HelloYouTube . Lệnh này sẽ thực thi mã Java của bạn. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Related Posts

Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Và Cách Fix

1. Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Lỗi “Service Host: SysMain 100% Disk” xảy ra khi dịch vụ SysMain (trước đây gọi là Superfetch) sử…

Lỗi Nginx empty error log là gì? Cách fix lỗi

1. Lỗi Nginx Empty Error Log là gì? Lỗi Nginx Empty Error Log là tình trạng lỗi  mà trong đó file nhật ký lỗi của Nginx (error…

Xử lý lỗi “The Media is Write Protected”

1. Lỗi The Media is Write Protected là gì? Lỗi “The media is write protected” có nghĩa là phương tiện lưu trữ bạn đang cố gắng ghi…

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *