Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì?

“Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết nối đến một máy chủ hoặc thiết bị mạng khác, nhưng máy tính của bạn không thể tìm thấy hoặc liên lạc được với máy chủ đích.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi destination host unreachable?

  • Máy tính mục tiêu có thể đang off
  • Tường lửa bảo vệ đang chặn mọi yêu cầu đến
  • Cấu hình sai Cổng mặc định trên PC nguồn (của bạn)

3. Cách khắc phục lỗi destination host unreachable?

Cách 1:

Bước 1: Chạy cmd với quyền quản trị viên

Bước 2: (thay thế xxxx bằng địa chỉ IP của máy chủ không thể truy cập) và nhấn Enterđể chạy nó:

ping -6 x.x.x.x

Bước 3:  Nếu bạn vẫn gặp phải lỗi không thể truy cập máy chủ đích, hãy chạy lệnh traceroute bên dưới để theo dõi cổng đang xử lý các yêu cầu của bạn:

tracert -6 -d x.x.x.x

Nếu bạn nhận thấy địa chỉ IP thứ hai (hiển thị cùng với thời gian của yêu cầu) trong traceroute, bạn cần xác nhận địa chỉ nào được đặt làm Default Gateway .

Để làm điều đó, hãy gõ các lệnh bên dưới và nhấn Entersau mỗi lệnh.

netsh

interface ipv6

interface ipv6>showconfig

Cách 2:Thay đổi cổng mặc định

Và chọn Open Network & Internet settings.

Change adapter options >> Properties.

Chọn tùy chọn Giao thức Internet Phiên bản 6 (TCP/IPv6) và nhấp vào nút Thuộc tính .

>> Use the following IPv6 address >> Default Gateway >> OK

OK vậy là đã xong – trên đây là cách Khắc phục lỗi destination host unreachable? – chúc các bạn thành công.

Related Posts

Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Và Cách Fix

1. Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Lỗi “Service Host: SysMain 100% Disk” xảy ra khi dịch vụ SysMain (trước đây gọi là Superfetch) sử…

Lỗi Nginx empty error log là gì? Cách fix lỗi

1. Lỗi Nginx Empty Error Log là gì? Lỗi Nginx Empty Error Log là tình trạng lỗi  mà trong đó file nhật ký lỗi của Nginx (error…

Xử lý lỗi “The Media is Write Protected”

1. Lỗi The Media is Write Protected là gì? Lỗi “The media is write protected” có nghĩa là phương tiện lưu trữ bạn đang cố gắng ghi…

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *