Cách cài đặt osTicket trên Debian 10

1. OS ticket là gì? osTicket là một hệ thống bán vé hỗ trợ khách hàng nguồn mở. Mã nguồn osTicket được lưu trữ công khai trên Github . Trong...